English 

UL – Utvecklande Ledarskap en praktisk ledarutbildning

Civila samhället i samverkan – Generella perspektiv och skånska erfarenheter