English 

Fördjupad information om UL utbildning för idéburna organisationer

Anmälan 

I höst har du chansen att gå en kvalitetssäkrad ledarskapsutbildning

– till ett riktigt bra pris

Kurs i UL-Utvecklande ledarskap genomförs under fyra dagar, den 28–30 november 2023 samt den 22 januari 2024. Kursen genomförs under dagtid på Nobel21 i Malmö.

Malmö ideella och Nätverket – Idéburen sektor Skåne arrangerar ledarskapsutbildningen UL-Utvecklande ledarskap för chefer och ledare i föreningar och idéburna verksamheter i Skåne. Kursen genomförs i samarbete med utbildningsföretaget Rezon AB som ger föreningar och idéburna verksamheter möjlighet att ta del av denna utbildning. Läs mer på https://rezon.se/kurskategorier/ul/

Kursen leds av Anneli Philipson och Matti Kortelainen Sista anmälningsdag är den 22 juni 2023. Vi tillämpar principen ”först till kvarn” vid anmälan.

Tillsammans har arrangörerna jobbat för att hålla nere kostnaderna för att underlätta för deltagare från föreningar att ha råd att genomföra denna utbildning.

Kurspriset är endast 8 400 kr exkl moms per deltagare. Antal deltagare är 12–14.

Det utvecklande ledarskapet skiljer sig bland annat från det konventionella ledarskapet i hur man motiverar sina medarbetare. Ett utvecklande ledarskap kännetecknas av att ledaren uppträder som ett föredöme och lyfter frågor om moral och etik, ledaren inspirerar och motiverar för att skapa delaktighet samt visar personlig omtanke som både handlar om att ge stöd men även konfronterar i ett gott uppsåt. Forskning visar att det utvecklande ledarskapet har en mycket gynnsam effekt på det organisatoriska resultatet och medarbetarnas utveckling.

Läs mer under fliken Info UL samt Anmälan.

Välkommen!

Anneli Philipson och Matti Kortelainen