UL – Utvecklande Ledarskap en praktisk ledarutbildning

Kortinfo UL, våren 2023

Anmälan UL, våren 2023

UL – Utvecklande Ledarskap

en mycket praktisk ledarutbildning

UL – Utvecklande ledarskap skiljer sig bland annat från det konventionella ledarskapet i hur man motiverar sina medarbetare. Ett utvecklande ledarskap kännetecknas av att ledaren uppträder som ett föredöme och lyfter frågor om moral och etik, ledaren inspirerar och motiverar för att skapa delaktighet samt visar personlig omtanke som både handlar om att ge stöd men även konfronterar i ett gott uppsåt. Forskning visar att det utvecklande ledarskapet har en mycket gynnsam effekt på det organisatoriska resultatet och medarbetarnas utveckling.

Innan utbildningen kommer du och dina medarbetare göra en skattning av dina ledarbeteenden. Du får med stöd av detta en tydlig riktning för ditt framtida ledarskap. Du väljer själv vilka 6–10 bedömare som gör din skattning och ni gör alla skattningen via internet.

Utvecklande ledarskap kursens mål är att:

  • Kunna analysera, reflektera över och medvetet utveckla dina dagliga ledarhandlingar.
  • Detta sker med stöd av modellen Utvecklande ledarskap samt den självinsikt som kommer ur tolkningen av feedback-instrumentet ULL (Utvecklande Ledarskap Ledarbedömning).
  • Syftet är att bättre utveckla den egna arbetsgruppen för att på sikt nå högre effektivitet i organisationen.

Målgrupp

Alla chefer och ledare på olika nivåer kan gå utbildningen. Kursen kräver inget ”främlingskap” utan kan genomföras med deltagare på chefsnivå inom egen organisation och med skilda verksamheter i såväl fasta som tillfälliga strukturer.

Kursupplägg

Kursen genomförs under 3+1 dag, som dagkurs med kurslokal i Malmö. Kursen genomförs med två handledare. Under utbildningen varvas teori med reflektion, gruppdiskussioner och olika uppgifter. Din egen aktiva medverkan borgar för ett gott resultat. Du kommer att få uppleva många olika metoder för att skapa engagemang och närvaro.

En grund för utbildningen är den skattning som görs av dig och din omgivning av ditt ledarskap och som bidrar till att peka ut riktningen för din handlingsplan. Du väljer själv vilka 6–10 bedömare som gör din skattning. Skattning görs av dig och dina bedömare i god tid innan utbildningen, och genomförs via internet.

Kursen genomförs i samarbete med Rezon AB

Rezon AB är ett konsultföretag som arbetar med organisation- och ledarskapsutveckling. Rezon AB startade sin verksamhet 1999 och är ett av de största utbildningsföretagen inom UGL-Utveckling av grupp och ledare samt UL-Utvecklande ledarskap. Företaget genomför ledarskapsutbildningar för flera större organisationer samt kommuner och regioner. Kursen genomförs med handledare från Rezon AB.

Läs mer på Rezon AB webbsida https://rezon.se/

Försvarshögskolan

Utvecklande ledarskap är ytterligare ett ledarskapskoncept framtaget av Försvarshögskolan. Kursen används numera inom försvaret och den civila marknaden. Läs mer om UL på Försvarshögskolans webbsida https://www.fhs.se/utbildning/kompetensutveckling/ledarskap/utvecklande-ledarskap.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anneli Philipson och Matti Kortelainen