English 

Förändrade förutsättningar för samverkan. Idéburna erfarenheter av idéburen-offentlig samverkan med utgångspunkt i NAD (pdf) – publicerad maj 2024
Framgång och motgång – om samverkan i lokala överenskommelser (pdf) – publicerad 26 augusti, 2022
Uppföljning av kartläggning av hur Covid-19 situationen påverkar idéburen sektor och dess målgrupper.
Stöd till idéburna parter i överenskommelser mellan idéburen och offentlig sektor på lokal och regional nivå
Idéburen sektor i Covidkrisen
Globala hållbarhetsmålen som arena för social innovation och affärsutveckling
Vad betyder den idéburna sektorn för välfärden i Skåne? – Om idéburna välfärdsaktörer, socialt företagande, upphandling och partnerskap i Skåne  (pdf) – publicerad januari 2020
Skånska idéburna erfarenheter av Idéburna-Offentliga Partnerskap (pdf) – publicerad september 2018
Kartläggning Idéburen sektor i Skåne (statistik från 2015) (pdf) – publicerad december 2017
Kartläggning Idéburen sektor i Blekinge (statistik från 2015) (pdf) – publicerad december 2017
Bilaga Kartläggning Idéburen sektor i Skåne och Blekinge – kommunvis (statistik från 2015) (pdf)
Kartläggning Social ekonomi i Skåne (statistik från 2005) (pdf) – publicerad juni 2007
Utvärdering av NAD villkor och förutsättningar för nätverk, aktivitet och delaktighet (pdf) 2014
Nätverk-Aktivitet-Delaktighet (pdf) En metodbok
Nätverk Aktivitet Delaktighet (pdf) Nya vägar till möten i föreningslivet
Social inclusion through associations and voluntary organizations (pdf)
Experiences from refugees in Kristianstad and Helsingborg (pdf) publicerad våren 2014
Samverkan mellan stat, region och civilsamhälle för nyanländas etablering – En utvärdering av projektet NAD i Skåne (pdf) 2016
Föreningsaktiviteters betydelse och mervärde för nyanländas etablering genom NAD (pdf) 2018