Verksamhet

nackrosor

KUNSKAPSUTVECKLING – OMVÄRLDSANALYS – PÅVERKANSARBETE

Genom kunskapsutveckling, omvärldsanalys och påverkansarbete stärker NÄTVERKET den idéburna sektorn som kraft i det strategiska och långsiktiga utvecklingsarbetet i Skåne.

I vår verksamhet och samverkan utgår vi alltid ifrån dessa tre kärnuppgifter.

Läs mer om våra verksamhetsområden under följande rubriker:

Idéburen utveckling

Medlemssupport

Social Innovation

Överenskommelsen Skåne

Partnerskap Skåne

Strukturfondspartnerskap Sydsverige

Projekt

Evenemang

Nyhetsbrev