Aktuella och kommande utlysningar från Europeiska Socialfonden och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden

 

Pågående utlysning

Europeiska Socialfonden har just nu en tilläggsutlysning öppen som enbart kan sökas av pågående projekt inom Programområde 2, inom utlysning 2015/00078. Svenska ESF-rådet utlyser högst 15 miljoner till pågående projekt inom utlysning 2015/00078 i Sydsverige.

Projektets medfinansieringsgrad ska uppgå till 53 procent. Utlysningen pågår 18 december 2017 – 8 februari 2018. Projektperioden pågår som längst fram till 31 januari 2020. Tilläggsansökan kan avse förlängning av projektperioden, utökad metod, utökad/ändrad budget eller en kombination av dessa åtgärder.

——–

Utlysning 27 februari

Den 27 februari öppnar nya utlysningar inom ramen för Europeiska Socialfonden. Europeiska Socialfonden – Läs mer om två utlysningarna inom programområdet 1 (Kompetensförsörjning) och programområdet 2 (ökade övergångar till arbete) i Skåne och Blekinge här. Utlysningstid: 27 februari – 7 juni 2018. Beslut: 30 december 2018. Projektstart: januari-februari 2019.

Programområde 1

Inriktning: Kompetensförsörjning och ett hållbart arbetsliv för alla genom breddad rekrytering och inkluderande arbetsplatser – Belopp  32 miljoner – Inget krav på medfinansiering från projekten.

Programområde 2

Inriktning: Ökade övergångar till arbete. Målgrupp är personer med funktionsnedsättning som leder till nedsatt arbetsförmåga samt ohälsa, även upplevd ohälsa – Belopp 46 miljoner – Medfinansieringsgrad från projekten är 53%

——

Utlysning 20 april

Europeiska regionala utvecklingsfonden – Läs mer om utlysningarna i Skåne och Blekinge här. Utlysningstid: 20 april – 20 juni. Beslut 30 november. Projektstart: efter årsskiftet 2018/2019

Insatsområden som är sökbara:

  • Insatsområde 1, Smart tillväxt – små och medelstora företag
  • Insatsområde 2, Smart tillväxt – innovation
  • Insatsområde 3, Hållbar tillväxt – koldioxidsnål ekonomi
  • Insatsområde 4, Inkluderande tillväxt – bredband
  • Insatsområde 5, Hållbar stads- och samhällsutveckling

Även under hösten 2018 planeras en utlysningsomgång. Tiderna inte bestämda än.