Limhamns SK: träning och tävling i schack

Schackklubben är en av Malmös mest anrika klubbar. De har en stor tränings- och tävlingsverksamhet i alla åldrar. Deras verksamhet arbetar ständigt med att få in nya personer till klubben som har ett intresse av att spela schack.

Som deltagare får deltagarna ett större socialt kontaktnät. Dessutom får de möjligheten att utveckla sitt språk genom sitt intresse för schack, genom t.ex. olika ”öppningar” och drag som används i spelet.