Ny dataskyddsförordning träder i kraft 25 maj – så skyddar NÄTVERKET dina personuppgifter

GDPR är den dataskyddsförordning som ersätter PUL (personuppgiftslagen). Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018. GDPR syftar till att stärka dataskyddet för personer inom EU och ställer högre krav på oss som organisation och vår behandling av dina personuppgifter.
NÄTVERKET lagrar vissa personuppgifter enligt nedan för att kunna sprida information om sin verksamhet, i utbildningssyfte och för att marknadsföra evenemang gentemot intresserade parter eller för att kunna uppfylla åtaganden grundade i kontrakt. Informationen ska ligga i mottagarnas intresse och främja idéburen sektor och regional utveckling.
På vår hemsida finns nu Policy för hantering av personuppgifter. Du finner den under Om Nätverket/Dokument/Styrdokument.
Du kan alltid höra av dig med frågor om GDPR till Kaj Svensson, kommunikatör, 076-39 38 841 eller kaj@natverket.org