Utlysning: tidiga insatser för asylsökande

Länsstyrelsen utlyser nu nya medel för tidiga insatser för asylsökande (TIA), där föreningar bjuds in att söka bidrag för verksamhet. Syftet med insatserna är att motverka passivisering under asyltiden, att underlätta asylsökandes kontakter med svenskt samhälle och arbetsmarknad och att främja en framtida etablering för den som beviljas uppehållstillstånd.

I Skåne län finns det 8 592 000 kronor att söka till TIA-verksamhet i den första utlysningen 2018.

Utlysningen öppnade den 7 februari 2018.

Sista ansökningsdag är den 15 mars 2018.

Mer information om TIA och utlysningarna finns att läsa på Länsstyrelsen hemsida.

I samband med utlysningen av medel anordnas informationsträffar i olika delar av Skåne under vecka 9. Under träffarna kommer det ges information om utlysningen och möjlighet att nätverka med andra organisationer som arbetar med liknande frågor.

  • Malmö 26 februari kl. 13.00-15.30. Arrangeras av MIP på Nobelvägen 21 i Malmö. Mer info och anmälan HÄR.
  • Ystad 27 februari kl. 13.00-15.30. Arrangeras av KC Södra Skåne på Rådhuset i Ystad. Mer info och anmälan HÄR.
  • Kristianstad 28 februari kl. 13.00-15.30. Arrangeras av Röda Korset på Länsstyrelsen, östra boulevarden 62a. Mer info och anmälan HÄR.
  • Helsingborg 1 mars kl. 13.00-16.00. Arrangeras av Rädda Barnen på Socialförvaltningen, Bredgatan 17 i Helsingborg. Mer info och anmälan HÄR.
  • Lund 2 mars kl. 13.00-15.30. Arrangeras av Sensus studieförbund på Rådhuset i Lund, Stortorget 7. Mer info och anmälan HÄR.