Fokus landsbygd: om samspelet mellan stad och land i det flerkärniga Skåne

Skåne har en unik närhet mellan stad och landsbygd. Med 247 tätorter med små avstånd sinsemellan skapas många kontaktytor mellan städer och landsbygder. För skåningen innebär detta att det finns en närhet mellan boende, natur och kulturupplevelser, arbete och utbildning – en förutsättning för en attraktiv livsmiljö. Närheten mellan stad och landsbygd ger också en bra grund till att utveckla tjänster och produkter inom grön tillväxt och cirkulär ekonomi.

I rapporten Fokus Landsbygd tecknar Utveckling Skåne (Region Skåne) en berättelse om landsbygdernas potential och visa att genom en framsynt planering som inkluderar både stad och landsbygd har Skåne unika förutsättningar att utvecklas till en hållbar och livskraftig region. Materialet bygger på de samtal som förts under en seminarieserie med olika aktörer som kommunala tjänstemän och andra myndigheter, näringslivsrepresentanter och idéburen sektor med flera.