Frihet, jämlikhet, partnerskap – Skånes väg till Agenda 2030

Intresset för Överenskommelsen Skånes regionala forum har varit rekordstort i år och forumet är nu fullbokat.

Är ni intresserade av att delta i forumet men har missat anmäla er?
Vi har en kölista som ni kan skriva upp er på genom att maila margareta@natverket.org.
Vi hör av oss om plats om det skulle bli några avhopp. Är du anmäld men kan inte gå? Hör gärna av dig så snabbt som möjligt med återbud på samma adress!

—-

Frihet, jämlikhet, partnerskap – Skånes väg mot Agenda 2030

Välkommen till Överenskommelsen Skånes regionala forum 2019! I år hålls forumet
på Högskolan Kristianstad mitt i Kristianstad Vattenrike.
Temat för årets forum är jämlika partnerskap. För att kunna nå ett hållbart Skåne
måste vi arbeta över sektorsgränserna, men kanske behöver vi själva förändras för
att lösa framtidens samhällsutmaningar. Hur kan vi tillsammans förändra Skåne för
att kunna arbeta i jämlika partnerskap?
Anmäl dig gärna så snart som möjligt men senast fredag den 16 augusti på den här länken Antalet platser är begränsat.

 

 

För mer information läs bifogad inbjudan.

Program

08:30 Kaffe

09:00 Ett år efter valet – politikersamtal
Ett år har gått sedan valet och makten har skiftat i många a v Skånes politiska församlingar. Hur ska Skånes
politiker genomföra sina vallöften? Vilka förutsättningar ges idéburen sektor och sektorsövergripande samverkan
i det nya politiska landskapet? Ett samtal mellan politiker från Region Skånes par tier kring idéburen sektor,
samverkan och Skånes utveckling.

09:30 Kaffe med macka

10:00 Välkommen till Kristianstad
• Inledning
• Överenskommelsen – Tio år av framgångsrik samverkan

10:30 5×3 minuter av skånsk samverkan.
Kortpresentationer av förmiddagens seminarier. Välj det du blir mest inspirerad av.

11:00 Valbara seminarier
Fem parallella seminarier. Se presentationer.

11:45 Lunch

12:45 En folkrörelses framväxt
Följ med på berättelsen om en folkrörelses väg från möten i gömda källarlokaler till en etablerad samhällsaktör.
Magdalena Hasselquist från Folkets Hus och Parker berättar om en folkrörelses framväxt.

13:00 5×3 minuter av skånsk samverkan
Kortpresentationer av eftermiddagens seminarier. Välj det du blir mest inspirerad av.

13:30 Valbara seminarier

14:15 Kaffe med kaka

14:45 Panelsamtal: Vad kan Skånes makthavare göra för jämlika partnerskap?
Representanter från offentlig och idéburen sektor diskuterar hur Skåne behöver utvecklas för att fortsätta vara
i framkant i frågor om idéburen-offentlig samverkan. Vad krävs för att vi idéburen sektor ska kunna bidra till den
regionala utvecklingen? Hur gör vi för att våra partnerskap ska bli jämlika på riktigt?

15:30 Avslut

Program Regionalt forum 2019