On the Move: Språkcafé på vandring

On the Move har anordnats av Studieförbundet Vuxenskolan i Lund och är en kombination av studiebesök och språkträning där vardagssituationer och språk tränas i praktiken. Träffarna är ett sätt att tillsammans med andra upptäcka staden man bor i och möta andra lundabor, både etablerade och nyanlända. Kvinnorna i gruppen har träffats vid fem tillfällen under sommaren 2016.

Studieförbundet Vuxenskolan vill genom aktiviteten skapa möjligheter och sammanhang för deltagarna att använda svenskan och samtidigt få lokalkännedom och samhällsorientering genom besök på olika offentliga platser i staden. Med hjälp av rollspel och olika dramaövningar har gruppen provat på olika situationer som uppstår i vardagen. Målet är att övningarna ska ge kunskap och trygghet som stärker en i möten och samtal utanför aktiviteten.